Udfyld habilitets­erklæring

Du skal bruge dit private NemID til at underskrive habilitetserklæringen.

Har du tidligere udfyldt en erklæring? Log ind her først.

Er du:
Har du inden for de sidste 5 år været ansat i en medico- eller lægemiddelvirksomhed eller en interesseorganisation inden for medico- eller lægemiddelbranchen?
Har du direkte eller indirekte økonomiske interesser i en medico- eller lægemiddelvirksomhed eller en interesseorganisation inden for medico- eller lægemiddelbranchen?
Sidder du i bestyrelsen, direktionen eller lignende i en medico- eller lægemiddelvirksomhed eller i en interesseorganisation inden for medico- eller lægemiddelbranchen?
Har du patent på et eller flere produkter, som markedsføres af en medico- eller lægemiddelvirksomhed?
Har du inden for de sidste 5 år udført opgaver for en medico- eller lægemiddelvirksomhed eller en interesseorganisation inden for medico- eller lægemiddelbranchen?
Har du inden for de sidste 5 år fået sponsoreret rejser, konferencedeltagelse mv. af en medico- eller lægemiddelvirksomhed eller en interesseorganisation inden for medico- eller lægemiddelbranchen?
Er en af dine nærmeste pårørende på nuværende tidspunkt ansat i en medico- eller lægemiddelvirksomhed eller en interesseorganisation inden for medico- eller lægemiddelbranchen?
Er der andre forhold, som bør indgå i vurderingen af inhabilitet?

Hvad sker der, når jeg har signeret min erklæring?

Når Behandlingsrådet har vurderet din habilitet, får du besked pr. mail.

Har du spørgsmål til habilitetserklæringen, er du velkommen til at kontakte os på mail: kontakt@behandlingsraadet.dk eller på tlf. +45 70 21 08 00.

 

Behandlingsrådets behandling af personoplysninger

I forbindelse med din indsendte habilitetserklæring indsamler og registrerer Behandlingsrådet dine personoplysninger i form af navn, arbejdssted, titel/stilling, e-mail samt de evt. økonomiske og familiemæssige oplysninger, du angiver i habilitetserklæringen. Vi bruger oplysningerne i vurderingen af din habilitet. Behandlingsrådet gemmer også oplysningerne i et journaliserings- og habilitetserklæringssystem til brug for vores administrative arbejde og som dokumentation for sagsbehandlingen. Vi gemmer også evt. korrespondance med dig i forbindelse med habilitetserklæringen. Hvis du indsender en ny erklæring, bliver din tidligere erklæring arkiveret. Vi benytter eksterne leverandører (databehandlere og deres evt. underdatabehandlere) til at opbevare og behandle data.

Hvis dit samarbejde med Behandlingsrådet ophører, fjerner vi din erklæring fra hjemmesiden.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Behandlingsrådets behandling af dine oplysninger:

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Behandlingsrådet netop har om dig. Du har ret til at bede om at få rettet eller slettet oplysninger, hvis du f.eks. mener, at de er forkerte eller giver et forkert indtryk. Du har også ret til begrænsning af dine oplysninger og til at gøre indsigelse mod vores indsamling og mod den videre behandling af dine personoplysninger, og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning. Der er visse lovbestemte undtagelser til dine rettigheder.

Du har også ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Se nærmere på www.datatilsynet.dk

Dine rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesforordningen, forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

Hvis du har spørgsmål til Behandlingsrådets behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på:

Behandlingsrådet
Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg Ø
+45 70 21 08 00
Mail: kontakt@behandlingsraadet.dk
Web: www.behandlingsraadet.dk